Świadczymy usługi pomiarowe z zakresu pomiarów elektrycznych ochronnych. Posiadamy wszelkie uprawnienia oraz sprzęt.

Pomiary Elektryczne- ich ważność oraz posiadanie jest OBOWIĄZKOWE w budynkach użyteczności publicznej oraz w miejscach pracy. WYKONUJEMY

-pomiar Rezystancji Izolacji
-pomiar wyłącznika różnicowoprądowego
-pomiar pętli zwarcia
-pomiar natężenia oświetlenia
-pomiar instalacji odgromowej
-pomiary okresowe
-pomiary odbiorcze
-pomiary analizatorem sieci
-Okresowy pomiar elektronarzędzi
itp.